حواله دلار آمریکا

حواله دلار  از آمریکا به ایران و بالعکس ظرف یک روز کاری.

?? نرخ دلار آمریکا
تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 13 مرداد 1400 - 04 اوت 2021
titlerate
🇺🇸 فروش اسکناس2,550
🇺🇸 خرید اسکناس25,350
🇺🇸 حواله شرکتی (MY یا SG)26,000
🇺🇸 حواله شرکتی (HK)25,850
🇺🇸 حواله شخصی25,490
🇺🇸 حواله به ایران25,370
نرخ میانی سایر ارز ها
تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 13 مرداد 1400 - 04 اوت 2021
ارزنرخ میانی
🇺🇸 دلار آمریکا25,011
🇪🇺 یورو29,685
🇬🇧 پوند انگلیس33,986
🇦🇺 دلار استرالیا19,582
🇦🇪 درهم امارات6,252
🇨🇦 دلار کانادا20,772
🇲🇾 رینگت مالزی5,441
🇨🇳 یوان چین3,553
🇹🇷 لیره ترکیه2,953
🇦🇫 افغانی افغانستان313

حواله دلار آمریکا

حواله دلار  از آمریکا به ایران و بالعکس ظرف یک روز کاری.

نرخ سایر ارزها

🇬🇧 پوند انگلیس (GBP)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 13 مرداد 1400 - 04 اوت 2021
titlerate
🇬🇧 حواله به ایران35,000
🇬🇧 حواله به انگلیس (نقدی)35,490
🇬🇧 حواله به انگلیس (اینترنتی)35,880

🇪🇺 یورو (EUR)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 13 مرداد 1400 - 04 اوت 2021
titlerate
🇪🇺 فروش اسکناس30,100
🇪🇺 خرید اسکناس30,000
🇪🇺 حواله شرکتی (MY or SG)29,900
🇪🇺 حواله شرکتی (CN)29,750
🇪🇺 حواله شرکتی (EU)29,750
🇪🇺 حواله به ایران29,490

🇺🇸 دلار آمریکا (USD)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 13 مرداد 1400 - 04 اوت 2021
titlerate
🇺🇸 فروش اسکناس2,550
🇺🇸 خرید اسکناس25,350
🇺🇸 حواله شرکتی (MY یا SG)26,000
🇺🇸 حواله شرکتی (HK)25,850
🇺🇸 حواله شخصی25,490
🇺🇸 حواله به ایران25,370

🇦🇺 دلار استرالیا (AUD)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 13 مرداد 1400 - 04 اوت 2021
titlerate
🇦🇺 حواله به ایران17,900
🇦🇺 حواله به استرالیا18,300

🇲🇾 رینگت مالزی (MYR)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 13 مرداد 1400 - 04 اوت 2021
titlerate
🇲🇾 حواله به ایران6,110
🇲🇾 حواله به مالزی6,140

🇨🇦 دلار کانادا (CAD)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 13 مرداد 1400 - 04 اوت 2021
titlerate
🇨🇦 حواله از مالزی به کانادا20,000
🇨🇦 حواله (واریزی چک)20,100
🇨🇦 حواله به ایران20,183
🇨🇦 حواله (واریزی نقدی)20,490

🇦🇫 افغانی افغانستان (AFN)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 13 مرداد 1400 - 04 اوت 2021
titlerate
🇦🇫 حواله به ایران242
🇦🇫 حواله به افغانستان245

🇹🇷 لیره ترکیه (TRY)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 13 مرداد 1400 - 04 اوت 2021
titlerate
🇹🇷 حواله به ایران2,990
🇹🇷 حواله به ترکیه3,040

🇨🇳 یوان چین (CNY)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 13 مرداد 1400 - 04 اوت 2021
titlerate
🇨🇳 حواله به ایران2,990
🇨🇳 حواله به چین3,940

🇦🇪 درهم امارات (AED)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 13 مرداد 1400 - 04 اوت 2021
titlerate
🇦🇪 حواله به ایران6,816
🇦🇪 حواله به امارات6,950

حواله بانکی اینترنتی از ایران به:

اروپا | آمریکا | کانادا | استرالیا | مالزی