خدمات ارزی به سراسر دنیا

ارزانترین و سریعترین راهکار حواله پول ، دریافت درآمد ارزی با شعبه در تمام کشور های دنیا ، هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز و نازلترین قیمت.

نرخ سایر خدمات ارزی
تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 30 مهر 1399 - 21 اکتبر 2020
عنوان خدماتنرخ مبادله
🇺🇸 USD خرید اسکناس27,100
🇺🇸 USD فروش اسکناس27,800
🇺🇸 USD حواله به ایران28,010
🇺🇸 USD حواله شرکتی (HK)28,490
🇺🇸 USD حواله شرکتی (MY یا SG)28,570
🇺🇸 USD حواله شخصی28,890
🇪🇺 EUR خرید اسکناس32,100
🇪🇺 EUR فروش اسکناس32,700
🇪🇺 EUR حواله به ایران33,710
🇪🇺 EUR حواله شرکتی (EU)33,970
🇪🇺 EUR حواله شرکتی (CN)33,970
🇪🇺 EUR حواله شرکتی (MY or SG)34,050
🇪🇺 EUR حواله شخصی34,210
🇦🇪 AED حواله به ایران7,586
🇦🇪 AED حواله به امارات7,720
🇨🇦 CAD حواله به ایران20,803
🇨🇦 CAD حواله (واریزی نقدی)21,120
🇨🇦 CAD حواله از مالزی به کانادا21,880
🇨🇦 CAD حواله (واریزی چک)21,930
🇦🇺 AUD حواله به ایران19,800
🇦🇺 AUD حواله به استرالیا20,200
🇬🇧 GBP حواله به انگلیس (نقدی)35,170
🇬🇧 GBP حواله به ایران35,290
🇬🇧 GBP حواله به انگلیس (اینترنتی)36,170
🇲🇾 MYR حواله به ایران6,750
🇲🇾 MYR حواله به مالزی6,850
🇨🇳 CNY حواله به ایران2,800
🇨🇳 CNY حواله به چین4,453
🇹🇷 TRY حواله به ایران3,800
🇹🇷 TRY حواله به ترکیه4,200
🇦🇫 AFN حواله به ایران242
🇦🇫 AFN حواله به افغانستان245

نرخ سایر ارزها

🇪🇺 یورو (EUR)

🇺🇸 دلار آمریکا (USD)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 30 مهر 1399 - 21 اکتبر 2020
titlerate
🇺🇸 فروش اسکناس27,800
🇺🇸 خرید اسکناس27,100
🇺🇸 حواله شرکتی (MY یا SG)28,570
🇺🇸 حواله شرکتی (HK)28,490
🇺🇸 حواله شخصی28,890
🇺🇸 حواله به ایران28,010

نرخ میانی ارز ها

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 30 مهر 1399 - 21 اکتبر 2020
ارزنرخ میانی
🇺🇸 دلار آمریکا27,749
🇪🇺 یورو32,891
🇬🇧 پوند انگلیس37,657
🇦🇺 دلار استرالیا19,948
🇦🇪 درهم امارات6,252
🇨🇦 دلار کانادا19,553
🇲🇾 رینگت مالزی5,539
🇨🇳 یوان چین3,449
🇹🇷 لیره ترکیه3,595
🇦🇫 افغانی افغانستان361

🇦🇺 دلار استرالیا (AUD)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 30 مهر 1399 - 21 اکتبر 2020
titlerate
🇦🇺 حواله به ایران19,800
🇦🇺 حواله به استرالیا20,200

🇬🇧 پوند انگلیس (GBP)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 30 مهر 1399 - 21 اکتبر 2020
titlerate
🇬🇧 حواله به انگلیس (نقدی)35,170
🇬🇧 حواله به ایران35,290
🇬🇧 حواله به انگلیس (اینترنتی)36,170

🇨🇦 دلار کانادا (CAD)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 30 مهر 1399 - 21 اکتبر 2020
titlerate
🇨🇦 حواله به ایران20,803
🇨🇦 حواله (واریزی نقدی)21,120
🇨🇦 حواله از مالزی به کانادا21,880
🇨🇦 حواله (واریزی چک)21,930

🇦🇪 درهم امارات (AED)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 30 مهر 1399 - 21 اکتبر 2020
titlerate
🇦🇪 حواله به ایران7,586
🇦🇪 حواله به امارات7,720

🇨🇳 یوان چین (CNY)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 30 مهر 1399 - 21 اکتبر 2020
titlerate
🇨🇳 حواله به ایران2,800
🇨🇳 حواله به چین4,453

🇲🇾 رینگت مالزی (MYR)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 30 مهر 1399 - 21 اکتبر 2020
titlerate
🇲🇾 حواله به ایران6,750
🇲🇾 حواله به مالزی6,850

🇹🇷 لیره ترکیه (TRY)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 30 مهر 1399 - 21 اکتبر 2020
titlerate
🇹🇷 حواله به ایران3,800
🇹🇷 حواله به ترکیه4,200

🇦🇫 افغانی افغانستان(AFN)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 30 مهر 1399 - 21 اکتبر 2020
titlerate
🇦🇫 حواله به ایران242
🇦🇫 حواله به افغانستان245

حواله بانکی اینترنتی از ایران به:

اروپا | آمریکا | کانادا | استرالیا | مالزی