خدمات ارزی به سراسر دنیا

ارزانترین و سریعترین راهکار حواله پول ، دریافت درآمد ارزی با شعبه در تمام کشور های دنیا ، هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز و نازلترین قیمت.

نرخ سایر خدمات ارزی
تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 21 تیر 1399 11 ژوئیه 2020
عنوان خدماتنرخ مبادله
🇺🇸 USD خرید اسکناس22,250
🇺🇸 USD حواله به ایران22,590
🇺🇸 USD فروش اسکناس22,610
🇺🇸 USD حواله شرکتی (HK)23,070
🇺🇸 USD حواله شرکتی (MY یا SG)23,130
🇺🇸 USD حواله شخصی23,420
🇺🇸 USD حواله شرکتی (MY or SG)26,210
🇪🇺 EUR خرید اسکناس24,700
🇪🇺 EUR فروش اسکناس25,100
🇪🇺 EUR حواله به ایران25,920
🇪🇺 EUR حواله شرکتی (EU)26,180
🇪🇺 EUR حواله شرکتی (CN)26,180
🇦🇪 AED حواله به ایران6,096
🇦🇪 AED حواله به امارات6,230
🇨🇦 CAD حواله به ایران16,331
🇨🇦 CAD حواله (واریزی نقدی)16,580
🇨🇦 CAD حواله از مالزی به کانادا16,970
🇨🇦 CAD حواله (واریزی چک)17,130
🇦🇺 AUD حواله به ایران13,100
🇦🇺 AUD حواله به استرالیا13,500
🇬🇧 GBP حواله به ایران26,680
🇬🇧 GBP حواله به انگلیس (نقدی)26,860
🇬🇧 GBP حواله به انگلیس (اینترنتی)27,560
🇲🇾 MYR حواله به ایران5,220
🇲🇾 MYR حواله به مالزی5,340
🇨🇳 CNY حواله به ایران2,800
🇨🇳 CNY حواله به چین3,287
🇹🇷 TRY حواله به ایران3,000
🇹🇷 TRY حواله به ترکیه3,200
🇦🇫 AFN حواله به ایران222
🇦🇫 AFN حواله به افغانستان225

نرخ سایر ارزها

🇪🇺 یورو (EUR)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 21 تیر 1399 - 11 ژوئیه 2020
titlerate
🇪🇺 خرید اسکناس24,700
🇪🇺 فروش اسکناس25,100
🇪🇺 حواله به ایران25,920
🇪🇺 حواله شرکتی (CN)26,180
🇪🇺 حواله شرکتی (EU)26,180

🇺🇸 دلار آمریکا (USD)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 21 تیر 1399 11 ژوئیه 2020
titlerate
🇺🇸 خرید اسکناس22,250
🇺🇸 حواله به ایران22,590
🇺🇸 فروش اسکناس22,610
🇺🇸 حواله شرکتی (HK)23,070
🇺🇸 حواله شرکتی (MY یا SG)23,130
🇺🇸 حواله شخصی23,420
🇺🇸 حواله شرکتی (MY or SG)26,210

نرخ میانی ارز ها

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 21 تیر 1399 - 11 ژوئیه 2020
ارزنرخ میانی
🇺🇸 دلار آمریکا22,219
🇪🇺 یورو25,106
🇬🇧 پوند انگلیس28,744
🇦🇺 دلار استرالیا14,664
🇦🇪 درهم امارات5,398
🇨🇦 دلار کانادا13,233
🇲🇾 رینگت مالزی4,646
🇨🇳 یوان چین2,832
🇹🇷 لیره ترکیه3,237
🇦🇫 افغانی افغانستان289

🇦🇺 دلار استرالیا (AUD)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 21 تیر 1399 - 11 ژوئیه 2020
titlerate
🇦🇺 حواله به ایران13,100
🇦🇺 حواله به استرالیا13,500

🇬🇧 پوند انگلیس (GBP)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 21 تیر 1399 11 ژوئیه 2028
titlerate
🇬🇧 حواله به ایران26,680
🇬🇧 حواله به انگلیس (نقدی)26,860
🇬🇧 حواله به انگلیس (اینترنتی)27,560

🇨🇦 دلار کانادا (CAD)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 21 تیر 1399 - 11 ژوئیه 2020
titlerate
🇨🇦 حواله به ایران16,331
🇨🇦 حواله (واریزی نقدی)16,580
🇨🇦 حواله از مالزی به کانادا16,970
🇨🇦 حواله (واریزی چک)17,130

🇦🇪 درهم امارات (AED)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 21 تیر 1399 - 11 ژوئیه 2020
titlerate
🇦🇪 حواله به ایران6,096
🇦🇪 حواله به امارات6,230

🇨🇳 یوان چین (CNY)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 21 تیر 1399 - 11 ژوئیه 2020
titlerate
🇨🇳 حواله به ایران2,800
🇨🇳 حواله به چین3,287

🇲🇾 رینگت مالزی (MYR)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 21 تیر 1399 - 11 ژوئیه 2020
titlerate
🇲🇾 حواله به ایران5,220
🇲🇾 حواله به مالزی5,340

🇹🇷 لیره ترکیه (TRY)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 21 تیر 1399 11 ژوئیه 2020
titlerate
🇹🇷 حواله به ایران3,000
🇹🇷 حواله به ترکیه3,200

🇦🇫 افغانی افغانستان(AFN)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 21 تیر 1399 11 ژوئیه 2020
titlerate
🇦🇫 حواله به ایران222
🇦🇫 حواله به افغانستان225

حواله بانکی اینترنتی از ایران به:

اروپا | آمریکا | کانادا | استرالیا | مالزی