خدمات ارزی به سراسر دنیا

ارزانترین و سریعترین راهکار حواله پول ، دریافت درآمد ارزی با شعبه در تمام کشور های دنیا ، هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز و نازلترین قیمت.

نرخ سایر خدمات ارزی
تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 13 مرداد 1400 - 04 اوت 2021
عنوان خدماتنرخ مبادله
🇺🇸 USD فروش اسکناس2,550
🇺🇸 USD خرید اسکناس25,350
🇺🇸 USD حواله به ایران25,370
🇺🇸 USD حواله شخصی25,490
🇺🇸 USD حواله شرکتی (HK)25,850
🇺🇸 USD حواله شرکتی (MY یا SG)26,000
🇪🇺 EUR حواله به ایران29,490
🇪🇺 EUR حواله شرکتی (EU)29,750
🇪🇺 EUR حواله شرکتی (CN)29,750
🇪🇺 EUR حواله شرکتی (MY or SG)29,900
🇪🇺 EUR خرید اسکناس30,000
🇪🇺 EUR فروش اسکناس30,100
🇦🇪 AED حواله به ایران6,816
🇦🇪 AED حواله به امارات6,950
🇨🇦 CAD حواله از مالزی به کانادا20,000
🇨🇦 CAD حواله (واریزی چک)20,100
🇨🇦 CAD حواله به ایران20,183
🇨🇦 CAD حواله (واریزی نقدی)20,490
🇦🇺 AUD حواله به ایران17,900
🇦🇺 AUD حواله به استرالیا18,300
🇬🇧 GBP حواله به ایران35,000
🇬🇧 GBP حواله به انگلیس (نقدی)35,490
🇬🇧 GBP حواله به انگلیس (اینترنتی)35,880
🇲🇾 MYR حواله به ایران6,110
🇲🇾 MYR حواله به مالزی6,140
🇨🇳 CNY حواله به ایران2,990
🇨🇳 CNY حواله به چین3,940
🇹🇷 TRY حواله به ایران2,990
🇹🇷 TRY حواله به ترکیه3,040
🇦🇫 AFN حواله به ایران242
🇦🇫 AFN حواله به افغانستان245

نرخ سایر ارزها

?? یورو (EUR)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 13 مرداد 1400 - 04 اوت 2021
titlerate
🇪🇺 فروش اسکناس30,100
🇪🇺 خرید اسکناس30,000
🇪🇺 حواله شرکتی (MY or SG)29,900
🇪🇺 حواله شرکتی (CN)29,750
🇪🇺 حواله شرکتی (EU)29,750
🇪🇺 حواله به ایران29,490

?? دلار آمریکا (USD)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 13 مرداد 1400 - 04 اوت 2021
titlerate
🇺🇸 فروش اسکناس2,550
🇺🇸 خرید اسکناس25,350
🇺🇸 حواله شرکتی (MY یا SG)26,000
🇺🇸 حواله شرکتی (HK)25,850
🇺🇸 حواله شخصی25,490
🇺🇸 حواله به ایران25,370

نرخ میانی ارز ها

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 13 مرداد 1400 - 04 اوت 2021
ارزنرخ میانی
🇺🇸 دلار آمریکا25,011
🇪🇺 یورو29,685
🇬🇧 پوند انگلیس33,986
🇦🇺 دلار استرالیا19,582
🇦🇪 درهم امارات6,252
🇨🇦 دلار کانادا20,772
🇲🇾 رینگت مالزی5,441
🇨🇳 یوان چین3,553
🇹🇷 لیره ترکیه2,953
🇦🇫 افغانی افغانستان313

?? دلار استرالیا (AUD)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 13 مرداد 1400 - 04 اوت 2021
titlerate
🇦🇺 حواله به ایران17,900
🇦🇺 حواله به استرالیا18,300

?? پوند انگلیس (GBP)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 13 مرداد 1400 - 04 اوت 2021
titlerate
🇬🇧 حواله به ایران35,000
🇬🇧 حواله به انگلیس (نقدی)35,490
🇬🇧 حواله به انگلیس (اینترنتی)35,880

?? دلار کانادا (CAD)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 13 مرداد 1400 - 04 اوت 2021
titlerate
🇨🇦 حواله از مالزی به کانادا20,000
🇨🇦 حواله (واریزی چک)20,100
🇨🇦 حواله به ایران20,183
🇨🇦 حواله (واریزی نقدی)20,490

?? درهم امارات (AED)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 13 مرداد 1400 - 04 اوت 2021
titlerate
🇦🇪 حواله به ایران6,816
🇦🇪 حواله به امارات6,950

?? یوان چین (CNY)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 13 مرداد 1400 - 04 اوت 2021
titlerate
🇨🇳 حواله به ایران2,990
🇨🇳 حواله به چین3,940

?? رینگت مالزی (MYR)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 13 مرداد 1400 - 04 اوت 2021
titlerate
🇲🇾 حواله به ایران6,110
🇲🇾 حواله به مالزی6,140

?? لیره ترکیه (TRY)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 13 مرداد 1400 - 04 اوت 2021
titlerate
🇹🇷 حواله به ایران2,990
🇹🇷 حواله به ترکیه3,040

?? افغانی افغانستان(AFN)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 13 مرداد 1400 - 04 اوت 2021
titlerate
🇦🇫 حواله به ایران242
🇦🇫 حواله به افغانستان245

حواله بانکی اینترنتی از ایران به:

اروپا | آمریکا | کانادا | استرالیا | مالزی