خدمات ارزی به سراسر دنیا

ارزانترین و سریعترین راهکار حواله پول ، دریافت درآمد ارزی با شعبه در تمام کشور های دنیا ، هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز و نازلترین قیمت.

نرخ سایر خدمات ارزی
تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 23 تیر 1401 - 14 جولای 2022
عنوان خدماتنرخ مبادله
🇺🇸 USD حواله به ایران29,870
🇺🇸 USD خرید اسکناس30,200
🇺🇸 USD فروش اسکناس30,300
🇺🇸 USD حواله شخصی30,320
🇺🇸 USD حواله شرکتی (MY یا SG)30,350
🇺🇸 USD حواله شرکتی (HK)30,350
🇪🇺 EUR حواله به ایران32,040
🇪🇺 EUR خرید اسکناس32,150
🇪🇺 EUR فروش اسکناس32,280
🇪🇺 EUR حواله شرکتی (MY or SG)32,300
🇪🇺 EUR حواله شرکتی (EU)32,300
🇪🇺 EUR حواله شرکتی (CN)32,300
🇦🇪 AED حواله به ایران8,176
🇦🇪 AED حواله به امارات8,310
🇨🇦 CAD حواله به ایران23,699
🇨🇦 CAD حواله (واریزی نقدی)24,060
🇨🇦 CAD حواله از مالزی به کانادا24,070
🇨🇦 CAD حواله (واریزی چک)24,070
🇦🇺 AUD حواله به ایران20,850
🇦🇺 AUD حواله به استرالیا21,250
🇬🇧 GBP حواله به ایران36,720
🇬🇧 GBP حواله به انگلیس (نقدی)37,590
🇬🇧 GBP حواله به انگلیس (اینترنتی)37,600
🇲🇾 MYR حواله به ایران6,880
🇲🇾 MYR حواله به مالزی7,000
🇨🇳 CNY حواله به ایران4,400
🇨🇳 CNY حواله به چین4,515
🇹🇷 TRY حواله به ایران1,965
🇹🇷 TRY حواله به ترکیه1,980
🇦🇫 AFN حواله به افغانستان330
🇦🇫 AFN حواله به ایران342

نرخ سایر ارزها

?? یورو (EUR)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 23 تیر 1401 - 14 جولای 2022
titlerate
🇪🇺 فروش اسکناس32,280
🇪🇺 خرید اسکناس32,150
🇪🇺 حواله شرکتی (MY or SG)32,300
🇪🇺 حواله شرکتی (CN)32,300
🇪🇺 حواله شرکتی (EU)32,300
🇪🇺 حواله به ایران32,040

?? دلار آمریکا (USD)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 23 تیر 1401 - 14 جولای 2022
titlerate
🇺🇸 فروش اسکناس30,300
🇺🇸 خرید اسکناس30,200
🇺🇸 حواله شرکتی (MY یا SG)30,350
🇺🇸 حواله شرکتی (HK)30,350
🇺🇸 حواله شخصی30,320
🇺🇸 حواله به ایران29,870

نرخ میانی ارز ها

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 23 تیر 1401 - 14 جولای 2022
ارزنرخ میانی
🇺🇸 دلار آمریکا29,270
🇪🇺 یورو33,873
🇬🇧 پوند انگلیس38,781
🇦🇺 دلار استرالیا21,468
🇦🇪 درهم امارات6,252
🇨🇦 دلار کانادا23,196
🇲🇾 رینگت مالزی5,524
🇨🇳 یوان چین3,589
🇹🇷 لیره ترکیه2,568
🇦🇫 افغانی افغانستان322

?? دلار استرالیا (AUD)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 23 تیر 1401 - 14 جولای 2022
titlerate
🇦🇺 حواله به ایران20,850
🇦🇺 حواله به استرالیا21,250

?? پوند انگلیس (GBP)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 23 تیر 1401 - 14 جولای 2022
titlerate
🇬🇧 حواله به ایران36,720
🇬🇧 حواله به انگلیس (نقدی)37,590
🇬🇧 حواله به انگلیس (اینترنتی)37,600

?? دلار کانادا (CAD)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 23 تیر 1401 - 14 جولای 2022
titlerate
🇨🇦 حواله به ایران23,699
🇨🇦 حواله (واریزی نقدی)24,060
🇨🇦 حواله از مالزی به کانادا24,070
🇨🇦 حواله (واریزی چک)24,070

?? درهم امارات (AED)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 23 تیر 1401 - 14 جولای 2022
titlerate
🇦🇪 حواله به ایران8,176
🇦🇪 حواله به امارات8,310

?? یوان چین (CNY)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 23 تیر 1401 - 14 جولای 2022
titlerate
🇨🇳 حواله به ایران4,400
🇨🇳 حواله به چین4,515

?? رینگت مالزی (MYR)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 23 تیر 1401 - 14 جولای 2022
titlerate
🇲🇾 حواله به ایران6,880
🇲🇾 حواله به مالزی7,000

?? لیره ترکیه (TRY)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 23 تیر 1401 - 14 جولای 2022
titlerate
🇹🇷 حواله به ایران1,965
🇹🇷 حواله به ترکیه1,980

?? افغانی افغانستان(AFN)

تاریخ نرخ به وقت تهران: 12:30 - 23 تیر 1401 - 14 جولای 2022
titlerate
🇦🇫 حواله به افغانستان330
🇦🇫 حواله به ایران342

حواله بانکی اینترنتی از ایران به:

اروپا | آمریکا | کانادا | استرالیا | مالزی